Jose Silva, 1953 yılında insanlığın bilinen en büyük kalıplarından birini yıkmıştır. Çünkü Jose Silva tüm itiraz ve kalıplara rağmen “İnsan sezgisinin geliştirilebilir olduğunu” iddia etmişti.

O zamanın, hatta bugünün bile inanç ve algı kalıplarını zorlayan bu iddiayı kanıtlamak için Jose Silva tam 22 yıl boyunca çalıştı. Ve gayretinin ödülünü “İnsan sezgisinin geliştirilebilir olduğunu kanıtlayan ilk insan” olarak tarihe geçerek aldı…

Jose Silva’nın basit olduğu kadar çarpıcı ve insanlara çağlar boyunca öğretilen kalıpları zorlayan iddiası şu idi: “Sezgi, zihnin duyu organıdır ve bu özellik herkeste vardır”.

Silva Sezgi Sistemi (SSS) teknikleri, uygulama yöntemleri ve sonuçları itibarı ile Silva Metodunu dünyada bilinen tüm kişisel gelişim tekniklerinden farklı kılar.

Silva Sezgi Sistemi (SSS)’de;

 • Sezgilerinizin geliştirilebilir olduğunu deneyimleme,

 • Zihninizin kuantum (zamandan ve mekandan bağımsız işlevsel olma) özelliklerini keşfetme ve deneyimleme,

 • Zihninizi madde aleminin herhangi bir seviyesinden “Bilgi Toplama Aracı Olarak Kullanmayı” öğrenirsiniz.

Silva Sezgi Sistemleri (SSS) teknikleri ile;

 • Yaşamızdaki tüm kararları bilgi + sezginin gücü ile verebilir,

 • Kendinize ve başkalarına yardımcı olabilir

 • Zihninizin Potansiyelinin size sunduğu farkındalıkla çok daha iyi bir yaşamın kapılarını sonuna kadar açarsınız.

Söylemde iddialı olduğunu düşündürse de, milyonlarca mezunun deneyimi, bu tekniklerin başarısının tartışılmaz kanıtıdır.

Silva Sezgi Sistemi (SSS) aşağıdaki uygulama ve tekniklerden oluşur:

 • Kaynak Enerjiye Bağlanma
 • Holo Görüntüleme

 • (Zihni) Eve Yansıtma

 • (Zihni) Metallere Yansıtma

 • Psikometri Çalışması (Cansız Maddeden Bilgi Toplama)

 • Yaşam Amacına Bağlanma

 • (Zihni) Bitki ve Hayvanlara Yansıtma

 • (Zihni) İnsan Anatomisine Yansıtma

 • Vaka Çalışmaları

Bu ileri tekniklerle;

 • Duru-sezgi (Duru-Hissetme, Duru-Görü, Duru-İşiti, Duru-Biliş) ve Psişik yeteneklerinizi geliştirmeye,
 • Yaşam amacınıza,

 • Varoluşunuzun en yüksek potansiyeline bağlanmaya,

 • Evrenin bilgilerine kendinizi açmaya,

 • Kendinizin, başkalarının ve tüm dünyanın iyiliği için bu bilgileri kullanmaya hazır olursunuz.

Hatırlayın; Silva Metodu kazanımları bir iddia değil, deneyimlenmiş bilimsel bir gerçeklerdir.