“YAŞAMINIZDA YAPACAĞINIZ EN BÜYÜK KEŞİF, ZİHNİNİZİN POTANSİYELİDİR” -Jose Silva

Bu ifadede geçen bir kelime, üzerinde durup düşünmeye oldukça değerdir: Keşif.

Keşfetmek, varolan bir şeyi bulmak, hatırlamaktır. Olmayan bir şeyi sıfırdan yaratmak, icat etmek değildir. Bu yaklaşım Silva Metodunun 1966 yılından bu yana benzersiz olmasının temelinde yatan farkındalıktır. ‘Hepimizde var olan’ bu potansiyelin ‘keşfedilmesi’ demek aslında onun sadece hatırlanmasından ibarettir.

Hepimiz çok önemli zihinsel becerilere ve yetilere sahibiz. Ancak bir çoğunu “hatırlamıyoruz”. Tıpkı yeni doğan bir bebeğin suda yüzebiliyor olmasına rağmen, ilerleyen yaşlara geldiğinde “ben yüzme bilmiyorum” demesi gibi…

Silva Metodunun kurucusu Jose Silva’nın bu konudaki ifadesi çarpıcıdır:

“Her birimiz birer bilgisayar gibiyizdir. Kendimizi olduğumuz kadar olmak üzere ve/veya daha fazlası olmamak üzere programlarız. Yıllar içerisinde ebeveynlerimizin, öğretmenlerimizin, bankacılarımızın, akranlarımızın, iş arkadaşlarımızın ya da yöneticilerimizin bizlere yaşattıkları, öğrettikleriyle hepimiz kendimizce kesinlikle aşılmaması gereken limitler belirleriz. Bu kısıtlamalar çerçevesi dahilinde iş hayatımızı ve sosyal hayatımızı kendimizce idare ederiz. Hepimizin kendi yarattığı bir “ben olma” imajı vardır. Kendimiz için yarattığımız bu bakış açısına hapis bir şekilde tüm hayatımızı yaşarız. Bu aslında kendimiz için yarattığımız bir hapishane gibidir. Bir gün kapıyı zorlamayı akıl ederiz.

Bunu yaptığımızda aslında bu kapının hiç kilitli olmadığını fark ederiz ve o zaman içimizdeki o dışarı çıkmaya hevesli olan insanı fark ederiz.

İşte Silva Metodu bu kapı gibidir.”

“ZİHNİMİZİN POTANSİYELİ” OLARAK TARİF EDİLEN NEDİR?

Silva Metodunun benzersiz yanı, çok kısa sürede sağladığı kazanımlardır. Metot nihai hedef olarak sizi bir “Yaşam Üstadı” yapmayı hedefler. Bunu da “Zihninizin Potansiyelini” keşfetmenizi sağlayarak gerçekleştirir.

Zihin Potansiyelinizi 3 Temel Kazanımla Keşfedersiniz:

1. Beyninizin Potansiyelini Keşfedersiniz: Sağ ve Sol Beyin yarıküresi işlevlerini birlikte kullanmayı öğrenerek sadece zihin gücünüzle kendinize istisnasız tüm alanları ile “Daha İyi Bir Yaşam” sağlamanın yöntemlerine hakim olursunuz.

2. Sezgilerinizin Potansiyelini Keşfedersiniz: Kararlarınızı sadece bilgi ile değil, bilgi+sezgi gücü ile vermenin benzersiz deneyimini yaşamınıza taşımanızı sağlayacak teknikler öğrenirsiniz. Bu, Silva Metodunun dünyada bir benzeri olmayan özelliğidir.

3. Zihninizi Kontrol Etmeyi (Programlamayı) Öğrenirsiniz : Zihin bir bilgisayar gibi çalışır. Zihninizi amaçlarınıza uygun bir şekilde programlamayı öğrenmek, zihninizi kullanarak yaşamınızı değiştirmenin temel anahtarıdır. Silva “Zihin Kontrol Metodu” size zihninizi kendi kendinize programlamayı öğretir. Programlayabildiğiniz bir zihin, kontrol edebildiğiniz, yönetebildiğiniz, hükmedebildiğiniz bir zihindir. Silva ZİHİN KONTROL Metodu ismini bu benzersiz özelliğinden alır.

BU POTANSİYELİ KEŞFETMEK MÜMKÜN MÜ?

Kesinlikle EVET!

22 Yıl süren araştırmaların ardından, 1966 yılından bu yana verilmekte olan Silva Metodu eğitimlerinin, milyonlarca mezunun deneyimi ile kanıtladığı gerçek şudur; sadece 2,5 gün içerisinde, Zihninizin Potansiyelini keşfetmenin yaşamınızda yaratacağı mucizelere açılan kapıdan geçersiniz.

Çünkü bu potansiyeli var olduğunuzdan beri taşıyorsunuz!

2,5 GÜNDE BUNU NASIL BAŞARIYORUZ?

Bu deneyim kısa sürede gerçekleşir, çünkü;

· Dışarıdan yeni bir şey öğrenmezsiniz, 2,5 günde doğuşunuzdan getirdiğiniz programları aktive ederiz

· 25 teknik için 2,5 gün yeterlidir. Çünkü zihniniz, düşüncelerinizden çok ama çok daha hızlıdır.

· Üstelik bu sürede kahve ve yemek için bol bol zaman ayırırız 🙂