Silva Metodunun benzersiz yanı, çok kısa sürede sağladığı kazanımlardır. Metot nihai hedef olarak sizi bir “Yaşam Üstadı” yapmayı hedefler.

Bunu da “Zihninizin Potansiyelini” keşfetmenizi sağlayarak gerçekleştirir.

Zihin Potansiyelinizi 3 Temel Kazanımla Keşfedersiniz:

1. Beyninizin Potansiyelini Keşfedersiniz: Sağ ve Sol Beyin yarıküresi işlevlerini birlikte kullanmayı öğrenerek sadece zihin gücünüzle kendinize “Daha İyi Bir Yaşam” sağlamanın yöntemlerine hakim olursunuz.

2. Sezgilerinizin Potansiyelini Keşfedersiniz: Kararlarınızı sadece bilgi ile değil, bilgi+sezgi gücü ile vermenin benzersiz deneyimini yaşamınıza taşımanızı sağlayacak teknikler öğrenirsiniz.

3. Zihninizi Kontrol Etmeyi (Programlamayı) Öğrenirsiniz : Zihin bir bilgisayar gibi çalışır. Zihninizi amaçlarınıza uygun bir şekilde programlamayı öğrenmek, zihninizi kullanarak yaşamınızı değiştirmenin temel anahtarıdır. Silva “Zihin Kontrol Metodu” size zihninizi programlamayı öğretir.

22 Yıl süren araştırmaların ardından, 1966 yılından bu yana verilmekte olan Silva Metodu eğitimlerinin, milyonlarca mezunun deneyimi ile kanıtladığı gerçek şudur; sadece 2,5 gün içerisinde, Zihninizin Potansiyelini keşfetmenin yaşamınızda yaratacağı mucizelere açılan kapıdan geçeceksiniz.